Blog

08.09.2023

Jak długo można zalegać ze spłatą chwilówki?

Jak długo można zalegać ze spłatą chwilówki?

Wzięcie chwilówki trwa zazwyczaj kilkanaście minut, natomiast jej spłata dla niektórych może być dłuższym procesem. Niespłacenie chwilówki w wyznaczonym czasie może oznaczać dla Ciebie poważne kłopoty. Narażasz się na odsetki karne i wysokie koszty, a także możesz trafić na listę dłużników, a w konsekwencji może Cię czekać egzekucja komornicza. Sprawdź, kiedy i jakie konsekwencje grożą Ci, jeśli nie dotrzymasz terminu spłaty pożyczki.

Chwilówki to łatwo dostępne produkty pozabankowe. Cechuje je szybkość wypłaty pieniędzy, a także łagodniejsze kryteria przyznawania finansowania niż w przypadku kredytu bankowego. Jednak tak jak każde inne zobowiązanie także pożyczki trzeba spłacić w wyznaczonym czasie.

Niestety, są osoby, które bez większego namysłu zaciągają zobowiązanie, nie zwracając uwagi na jego koszty i warunki finansowania. Nie sprawdzają, czy poradzą sobie ze spłatą pożyczki, a to już pierwszy krok do kłopotów z płynnością finansową i prosta droga do wpadnięcie w pętle zadłużenia. Jakie są zatem konsekwencje niespłacania chwilówek? Z czym musi się liczyć nierzetelny pożyczkobiorca?

Co grozi za niespłacanie chwilówek w terminie?

Zaciągając pożyczkę, zawierasz umowę o finansowanie. Tym samym zobowiązujesz się do przestrzegania jej warunków, czyli m.in. zwrotu danej kwoty wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. Co jednak, gdy nie dokonasz spłaty chwilówki na czas? Wtedy musisz liczyć się z konsekwencjami niedotrzymania umowy pożyczki i jej naruszenia.

Pierwszą reakcją pożyczkodawcy jest powiadomienie o zaległości i rozpoczęcie procesu windykacji - zazwyczaj już dzień po odnotowaniu braku spłaty, zaczniesz otrzymywać upomnienia, a nawet wezwania do zapłaty. Możesz otrzymać maila, SMS-a, lub może do Ciebie zadzwonić konsultant. Jednak jeśli sytuacja będzie się przedłużać, działania firmy pożyczkowej będą się nasilać, ponieważ pożyczkodawca będzie chciał odzyskać pożyczone Ci pieniądze. Tym samym musisz się liczyć nie tylko z karnymi odsetkami, ale także z telefonami od firm windykacyjnych, a w konsekwencji nawet z wytoczeniem egzekucji komorniczej.

Pamiętaj, koszty windykacji ponosisz Ty - dodane zostaną do Twojego zobowiązania. Warto więc próbować jak najszybciej oddać niespłacone chwilówki, zwłaszcza że windykacja zewnętrzna często jest też niekomfortowym doświadczeniem dla dłużnika.

Windykacja należności - polubowna lub sądowa

Musisz mieć świadomość, że firma pożyczkowa zrobi wszystko, aby wyegzekwować od Ciebie pożyczone środki. Dlatego też wiele z nich nie czeka z działaniami windykacyjnymi i często już na początku przekazuje sprawę do swoich działów windykacyjnych lub firm zewnętrznych zajmujących się ściąganiem długów. Wtedy rozpoczyna się windykacja należności - czyli działania, które mają na celu odzyskanie należnych kwot. Dzielimy ją ze względu na sposób prowadzenia działań na windykację polubowną i sądową.

Pierwszym etapem są działania o charakterze polubownym. Taka windykacja polega na poznaniu powodu niespłacenia chwilówki, ustaleniu z dłużnikiem nowego terminu spłaty zobowiązania i wyegzekwowaniu go. Dodatkowo dochodzą do tego wszelkie działania upominawcze pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca będzie próbował nawiązać z Tobą bezpośredni kontakt. Dlatego pamiętaj, nie unikaj kontaktu z windykatorem. Najgorsze, co możesz dla siebie zrobić, to zignorować ponaglenia o spłacie pożyczki. Robiąc to, stracisz możliwość polubownego rozwiązania sytuacji i wynegocjowania nowego terminu spłaty zobowiązania lub rozłożenia długu na raty. Jeśli windykacja polubowna nie przynosi rezultatów, sprawa trafia do sądu i komornika, a wtedy jest już za późno na negocjacje.

Sądowe żądanie zwrotu należności

Gdy wcześniejsze polubowne działania zawodzą, jak np. monity, ostrzeżenia o wpisaniu do rejestrów dłużników czy przedsądowe wezwanie do zapłaty należności, dochodzi do postępowania sądowego. Jest to najpoważniejsza konsekwencja braku spłaty pożyczki. Dochodzenie sądowo-egzekucyjne ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie roszczeń. Nakaz zapłaty, który wydaje sąd, chroni przed przedawnieniem długu. W jaki sposób? Standardowo firma pożyczkowa ma 3 lata od udzielenia pożyczki na odzyskanie długu - po tym czasie zobowiązanie przedawnia się (na koniec roku kalendarzowego). Natomiast sądowy nakaz zapłaty wydłuża ten okres do 6 lat. Gdy ten czas minie, dłużnik może odmówić uregulowania długu.

Obecnie najczęściej firmy pożyczkowe kierują takie sprawy do tzw. EPU, czyli Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Wydanie nakazu zapłaty odbywa się wtedy na podstawie uproszczonej procedury w e-sądzie. Następnie taki nakaz opatrzony klauzulą wykonalności kierowany jest do komornika. Egzekucja komornicza polega na odzyskaniu należności, poprzez zajęcie majątku dłużnika. Mowa zarówno o wynagrodzeniu, koncie bankowym, jak i wszelkich ruchomościach.

Jak długo można zalegać ze spłatą chwilówki?

Część osób zastanawia się nad tym, jak długo może bez konsekwencji zalegać ze spłatą zobowiązania. Niestety nie ma tu dobrego rozwiązania, ponieważ już jednodniowy brak spłaty chwilówki, ma dla pożyczkobiorcy konsekwencje. Dochodzi bowiem wtedy do naruszenia warunków umowy i firma pożyczkowa może rozpocząć proces windykacji. Jeśli opóźnienie w spłacie chwilówki wynosi więcej niż 30 dni, pożyczkodawca może wypowiedzieć nierzetelnemu klientowi umowę. Kolejnym krokiem jest m.in. nakaz sądowy i przekazanie sprawy komornikowi.

Jakie są konsekwencje niespłacenia chwilówki?

Konsekwencje braku spłaty chwilówki są bardzo dotkliwe. Generują duży stres, ponieważ dłużnik jest narażony na niezbyt przyjemne rozmowy z windykatorami, a także wytoczenie egzekucji komorniczej.

Przede wszystkim brak spłaty pożyczki w terminie wiąże się ze zwiększeniem kwoty zadłużenia. Każdy dzień zwłoki to odsetki karne za opóźnienie. Do tego dochodzą koszty windykacyjne, a później również postępowania sądowego i komornika.

Kolejną konsekwencją jest trafienie na czarną listę dłużników. Gdy kwota długu to min. 200 zł i minęło min. 30 dni od terminu wymagalności oraz miesiąc od powiadomienia dłużnika listem poleconym o zamiarze dokonania takiego wpisu, pożyczkodawca może zgłosić nierzetelnego pożyczkobiorcę do rejestrów dłużników BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).

Niespłacone pożyczki wpływają również na pogorszenie własnej oceny kredytowej dłużnika. Informacja o zaległościach zostanie odnotowana m.in. w Biurze Informacji Kredytowej. A to znaczenie wpływa na pogorszenie historii kredytowej pożyczkobiorcy. Tym samym prowadzi to do utraty wiarygodności kredytowej. Taki dłużnik będzie mieć trudność w zaciągnięciu w przyszłości, np. kredytu hipotecznego w banku, a nawet wzięcia czegoś na raty.

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.