Pytania i odpowiedzi

Pożyczkodawcą jest latwykredyt.pl należący do PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Poza standardem, jakim jest nieobecność w rejestrze dłużników (np. BIG,ERIF lub KRD), trzeba być stałym mieszkańcem Polski, w wieku od 20 do 70 lat. Klient musi posiadać stale źródło dochodu.
Tak, pod warunkiem, że nie ma się zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie figuruje się w rejestrze dłużników (np. BIG, ERIF lub KRD) oraz nie ma otwartej pozyczki u pożyczkodawcy.
Należy wypełnić wniosek o pożyczkę dostępny na niniejszej stronie internetowej.
Drogą elektroniczną można ubiegać się o pożyczkę praktycznie 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Jednak wnioski są rozpatrywane w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku 7:00 do 22:00 oraz w weekendy od 9:00 do 20:00.
Jeśli posiadasz rachunek bankowy w jednym z wymienionych w wniosku przez Nas banków oraz Twój wniosek o pożyczkę otrzyma wstępną akceptację, pieniądze otrzymasz w nawet 15 minut. Natomiast w przypadku gdy Twój rachunek prowadzony jest w innym banku, czas zaksięgowania przelewu jest zależny od banku, w którym posiadasz konto.
W celu zweryfikowania zdolności kredytowej Mamonto może poprosić o wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający stały dochód. Zazwyczaj nie są wymagane inne dodatkowe dokumenty.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w Mamonto zgodnie z prawem i posiadają status informacji poufnych. Także informacje o Kliencie pozyskane w procesie ubiegania się o pożyczkę są właściwie zabezpieczone od strony technicznej i organizacyjnej przed dostępem osób trzecich.
Tak, można spłacić pożyczkę wcześniej. Nie ponosi się wtedy jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Pożyczka jest wypłacana w formie bezpłatnego przelewu na konto lub poprzez czek GIRO. Czek GIRO to możliwość wypłaty gotówki w każdym dowolnym punkcie Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. Aby móc skorzystać z opcji czeku GIRO należy podczas składania wniosku wybrać opcję „ Wypłata pożyczki za pomocą czeku GIRO”. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie wszelkie informacje do wypłacenia pożyczki zostaną podesłane na adres mailowy podany w wniosku oraz sms’em na numer telefonu, który również został podany w wniosku. Następnie można się udać do dowolnego punktu Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego w celu zrealizowania czeku GIRO poprzez pokazania informacji z sms’a lub wiadomości email. Do zweryfikowania Twojej tożsamości będzie potrzebny dowód osobisty.
Wśród przyczyn odmowy udzielenia pożyczki najczęściej pojawia się negatywna ocena wniosku, wynikająca z zadłużenia Wnioskodawcy. Często też pożyczka nie zostaje udzielona, kiedy wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem niespłacenia pożyczki, co stwierdzane jest w procesie weryfikacji informacji zawartych we wniosku. Czasem brak możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem, w celu dokończenia procedury, skutkuje odmową udzielenia pożyczki.
Opłata rejestracyjna musi być dokonana tylko i wyłącznie z osobistego rachunku bankowego. Nie będą akceptowane opłaty rejestracyjne z rachunków firmowych oraz przekazanych przez pośredników.
Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego w chwili pojawienia się kłopotów ze spłatą pożyczki, należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki objętej promocją „Promocja Pierwsza pożyczka do 1500zł z RRSO 0%” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 0%. całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, oprocentowanie: stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 0,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1500 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.10.2018 r.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, oprocentowanie stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 412.50 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 412.50 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 1911.98 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1815.45 % Kalkulacja została dokonana na dzień 15.11.2018 r.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami”

Administratorem danych osobowych jest PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044. KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON:146251000 oraz Adepto Sp. z o.o. NIP: 6423215024, KRS: 0000762240, REGON: 382015132.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego wniosku o pożyczkę i dokonania oceny zdolności kredytowej przez PolCredit Sp. z o.o.. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody, podane dane są przetwarzane w celu marketingu produktów własnych PolCredit Sp. z o.o. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody, podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w którymi współpracuje PolCredit Sp. z o.o.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony Pana/Pani danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.