Blog

29.11.2018

Chwilówka od ręki

Chwilówka od ręki

Zarówno w Internecie, jak i w przestrzeni publicznej spotykamy się często z reklamami wykorzystującymi hasło: chwilówka od ręki. Przyjrzyjmy się bliżej temu terminowi i sprawdźmy, czym są chwilówki od ręki i czy rzeczywiście można je otrzymać bardzo szybko.

 

Chwilówka od ręki

Hasło chwilówka od ręki sugeruje produkt finansowy, który otrzymać może każdy, w sposób łatwy i szybki. Często takim sloganem reklamowym posługują się stacjonarne punkty pożyczkodawców, które są dostępne niemal w każdym, nawet najmniejszym mieście w Polsce. Widzimy bilbordy reklamujące daną firmę, z których płynie jasny przekaz: tutaj otrzymasz pieniądze od zaraz, błyskawicznie, przy minimum formalności. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze jest tak kolorowo, jak zapewniają reklamy. Z naszych doświadczeń wynika, że chwilówka od ręki zdecydowanie bardziej przynależy do firm pożyczkowych działających w Internecie. Dlaczego? Z kilku powodów.

Chwilówki - łatwo dostępne

W zasadzie chwilówki są dostępne dla każdego. Co prawda ważnym czynnikiem będzie limit wiekowy (firmy nie chcą zbyt chętnie pożyczać osobom do dwudziestego roku życia, ponieważ te z wiadomych względów mają problem, aby wykazać się stałymi dochodami), jednak przedział lat klienta jest szeroki; obejmuje nawet emerytów. Za hasłem mówiącym, że chwilówki są łatwo dostępne przemawia również ich dostępność. Teraz możemy wziąć chwilówkę z każdego miejsca w Polsce (pamiętajmy, że musimy być obywatelem Rzeczpospolitej, aby zaciągnąć zobowiązanie finansowe u pożyczkodawcy). Wystarczy, że posiadamy dostęp do Internetu oraz numer telefonu komórkowego, który przynależy do nas. W dobie rozwoju technologii mobilnych każdy właściciel witryny internetowej musi starać się, aby dostosować użyteczność swojego portalu do urządzeń takich jak telefon czy tablet. Dlatego nawet pożyczkodawcy umożliwiają płynne przejście przez formularz wnioskowania chwilówkę za pomocą smartfona. Pamiętajmy jednak o kilku warunkach, które koniecznie musimy spełnić, aby otrzymać chwilówkę od ręki:

 

  1. zwracajmy uwagę na przedział wiekowy pożyczkobiorcy ustalony przez firmę, w której ubiegamy się o chwilówkę

  2. czy posiadamy telefon komórkowy (potrzebny podczas weryfikacji zdalnej lub odebrania SMS-a z treścią, kodem niezbędnym do ukończenia rejestracji

  3. dowód osobisty (wpisanie takich danych jak PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego

  4. konto bankowe, którego jesteśmy właścicielem (przelew pieniędzy z chwilówki, dokonanie przelewu weryfikacyjnego, przelew zwrotny chwilówki wykonany z tego samego rachunku, na który otrzymaliśmy chwilówkę)

  5. podanie prawdziwych danych i informacji np. dotyczących wysokości naszego wynagrodzenia, charakteru zatrudnienia

 

Pożyczkodawca może zweryfikować dane, które wpisaliśmy w formularzu wniosku o chwilówkę. Jeśli więc pyta nas, czy posiadamy obecnie zobowiązania finansowe względem innego pożyczkodawcy, nie warto ukrywać tej informacji. Wystarczy, że firma odpyta bazy danych czy nawet sprawdzi nasze przelewy, na przykład poprzez metodę szybkiej weryfikacji Instantor. Jednym słowem, należy podawać informacje zgodne z prawdą.   

 

Chwilówka od ręki - dokumenty

 

Czekamy na weryfikację i po otrzymaniu komunikatu, że pożyczka została przyznana i pieniądze będą wysłane przelewem internetowym, tak naprawdę otrzymujemy opisywaną chwilówkę od ręki, czyli od zaraz, bardzo szybko i wygodnie. Chwilówka od ręki oznacza również przejście wniosku o pożyczkę bez zbędnych formalności. Nie będziemy potrzebować zaświadczeń od pracodawcy, który potwierdzałby nasze zatrudnienie czy też wysokość wypłacanej pensji. Nie musimy także podawać potwierdzenia przelewu, jeśli otrzymaliśmy chwilówkę od innej firmy i teraz musimy ją spłacić. Wszystkie najważniejsze informacje sprawdzane są podczas weryfikacji. Coraz więcej firm pożyczkowych korzysta na przykład z platformy wymiany danych kredytowych takiej jak CreditChcek, dzięki czemu pożyczkodawca od razu otrzymuje informację o aktualnych zobowiązaniach kredytowych klienta.


Chwilówki online bez bik

 

Częstą frazą wpisywaną w wyszukiwarki internetowe przez osoby poszukujące pożyczki jest “chwilówki online bez bik”. Takich chwilówek poszukują głównie klienci, którzy w przeszłości mieli problemy finansowe i ich historia kredytowa nie jest najlepsza. Biuro Informacji Kredytowej zbiera informacje o każdym naszym zobowiązaniu finansowym. Kupujesz coś na raty? Tak naprawdę zaciągasz wtedy kredyt w banku. Jeśli spóźnisz się ze spłatą raty, zostanie to zapisane w raporcie BIK, z którego korzystają pożyczkodawcy, aby zabezpieczyć się przed niesolidnym płatnikiem. Chwilówki online bez BIK są trudno dostępne, ale istnieją na rynku firmy, które stosują “łagodniejszy” socring względem klienta lub sprawdzają inne bazy. Powiedzmy uczciwie - żadna firma nie udzieli kredytu osobie, która jest po prostu niewypłacalna.

Chwilówki od ręki to dobry sposób na szybką gotówkę

 

Potrzebujesz pieniędzy na już? Chwilówki od ręki okażą się dobrym sposobem na pozyskanie szybkiej gotówki. Pamiętajmy jednak o czasie spłaty i regulujmy zobowiązania finansowe w terminie!

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.